herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Nowy chodnik w Niemczy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

26 listopada odbyła się prezentacja kolejnej inwestycji zrealizowanej w tym roku przez Powiat Dzierżoniowski. Mowa o chodniku, który został wybudowany w Niemczy na długości 416 metrów.

Na głównym planie chodnik z żółtą barierką ochronną. Po prawej stronie droga, a po lewej pole uprawne.

Była to bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ponieważ wypełniła lukę pomiędzy istniejącym już chodnikiem zlokalizowanym od strony Przerzeczyna Zdr. i chodnikiem biegnącym wzdłuż ulicy Chrobrego. Inwestycja z pewnością poprawi również bezpieczeństwo pieszych w szczególności biorąc pod uwagę funkcjonowanie w pobliżu dużych placówek handlowych.

Koszt zadania wyniósł 278 tysięcy złotych, a całość została sfinansowana ze środków Powiatu Dzierżoniowskiego.
Oprócz chodnika wykonano również między innymi przejścia dla pieszych i zjazdy do sąsiadujących z drogą pól.

W prezentacji inwestycji udział wziął starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tomasz Morawiecki.