herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

18 listopada z inicjatywy Starosty Dzierżoniowskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na zdjęciu członkowie zebrania. Oraz część osób uczestnicząca online.

Głównym tematem spotkania była dynamicznie postępująca czwarta fala pandemii Covid-19 w Kraju oraz w powiecie dzierżoniowskim.

Informację o sytuacji w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie przekazał prezes zarządu. Obecnie w szpitalu w Dzierżoniowie funkcjonuje 27 łóżek na oddziale covidowym, które są zapełnione w 100 % a nawet ponad normę.
Pacjentami ww. oddziału w 80 % są to osoby niezaszczepione przeciw Covid-19, z ciężkim przebiegiem choroby.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie przedstawiła sytuację epidemiologiczną na naszym terenie. Szczególnie w ostatnim dniu odnotowano znaczną dynamikę zakażeń w naszym powiecie.
Do 17 listopada odnotowano 261 zakażeń, a aż 57 ostatniej doby. W całym październiku było 105 przypadków, a we wrześniu 10. Obecnie na kwarantannie przebywa 544 osoby.

Wraz z nagłym wzrostem zachorowań wśród uczniów i nauczycieli część klas przeszła na nauczanie zdalne bądź hybrydowe.

Podczas spotkania stwierdzono, iż na rozwój pandemii fundamentalny wpływ ma mała liczba osób zaszczepionych przeciw Covid 19.

W powiecie dzierżoniowskim w pełni zaszczepionych jest 47,2% mieszkańców, czyli niespełna połowa. Najwyższy procent zaszczepionych osób znajduje się w Dzierżoniowie, i jest to 51,59%.

Kolejnym istotnym elementem w zakresie wzrostu zakażeń jest nieprzestrzeganie zasad przeciwdziałania Covid-19. Brak dystansu społecznego, nie zakrywanie ust i nosa w miejscach gdzie to obowiązuje, znacznie przyczynia się do rozwoju pandemii. W tym zakresie wzmożone będą kontrole Inspekcji Sanitarnej wraz z Policją.

Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski z Panią Dyrektor wydziału Edukacji podczas posiedzenia
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Jednostki organizacyjne powiatu dzierżoniowskiego tj:
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy
mimo trudnej sytuacji pandemicznej wykonują wszystkie powierzone zadania. Nie odnotowywano również lawinowego wzrostu zakażeń Covid-19 wśród podopiecznych i pracowników.

Służby mundurowe w powiecie dzierżoniowskim również realizują swoje zadania z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie odnotowano w tych formacjach problemów organizacyjno-kadrowych wywołanych przez Covid-19.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, iż zaszczepienie jak największej części populacji oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, to jedyne sposoby ograniczania rozwoju pandemii Covid-19.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Dzierżoniowski, Wicestarosta, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, Dyrektor Wydziału Edukacji, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu dzierżoniowskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Dyrektor Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta Dzierżoniowski zadecydował, iż spotkania będą się odbywały cyklicznie według potrzeb.

Posiedzenie PZZK zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.