herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski – 135.000 złotych na sport w 2022 roku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczył 135.000 złotych na rozwój kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Pieniądze zostały rozdysponowane między organizacje i stowarzyszenia z terenu powiatu dzierżoniowskiego w drodze otwartego konkursu ofert.

W ramach naboru Zarząd Powiatu dofinansował 33 oferty na łączną kwotę 116.350 zł. Dzięki temu mieszkańcy naszego regionu i nie tylko będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu wydarzeniach sportowych, które zostaną zorganizowane w najbliższych miesiącach. Będą to imprezy skierowane zarówno do dzieci i dorosłych, jak również do amatorów oraz osób, które wyczynowo uprawiają daną dyscyplinę sportu.

Przyznane fundusze z budżetu powiatu dzierżoniowskiego pozwolą na przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć na poziomie lokalnym, ale także o randze wojewódzkiej, krajowej, a nawet międzynarodowej.

Bardzo się cieszę, że mimo trwającej pandemii COVID-19 stowarzyszenia z naszego regionu tak mocno angażują się w organizację wydarzeń sportowych skierowanych nie tylko do mieszkańców powiatu – powiedział starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.

Zachęcam więc do zapoznania się z wykazem organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert oraz z wydarzeniami, które zostaną przez te stowarzyszenia zorganizowane – dodał starosta.

Zadanie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

LINK do wykazu.