herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat dzierżoniowski inwestuje w drogi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dobiegła końca inwestycja realizowana w Ostroszowicach przez powiat dzierżoniowski. Prace prowadzone od kilku tygodni obejmowały budowę chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej.

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię skrzyżowania, zamontowano również wiatę przystankową przy ul. Bielawskiej 35 oraz wybudowano przy niej peron z kostki betonowej.

Prace udało się zrealizować kilka tygodni szybciej niż przewidywała umowa z wykonawcą. Wartość zadania to około 108 tysięcy złotych.
Prezentacja zakończonej inwestycji odbyła się 5 maja z udziałem między innymi starosty dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego.

Wiosenna pogoda sprzyja drogowym remontom i inwestycjom, dlatego też Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie intensywnie realizuje inne prace modernizacyjne.

Mowa między innymi o przebudowie drogi powiatowej w Kamionkach. Inwestycja o wartości blisko 225 tysięcy złotych polega na wykonaniu chodnika i kładki dla pieszych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie nawierzchni zjazdów i budowie wpustów ulicznych.

Prace obejmują również kontynuację modernizacji drogi we Włókach. W tym roku przebudowywane są zjazdy, profilowane rowy i pobocza oraz wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Warto wspomnieć, że niedawno rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Dobrocinie. Natomiast wkrótce zacznie się budowa chodnika w Niemczy wzdłuż drogi powiatowej i drogi krajowej nr 8.

To jednak nie koniec tegorocznych drogowych inwestycji. Dzięki pozyskanym przez powiat dzierżoniowski środkom zewnętrznym w wysokości ponad 1,8 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowana będzie droga powiatowa na odcinku Niemcza – Podlesie.
Oprócz tego zostanie zmodernizowany most nad rzeką Piławą w Mościsku. Łączna wartość zadań to około 2,6 mln złotych. Środki udało się pozyskać między innymi dzięki dobrej współpracy samorządu powiatu z wicewojewodą dolnośląskim Jarosławem Kresą.