herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Dzierżoniowski złożył kolejne wnioski w ramach naboru z Funduszy Inwestycji Lokalnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

widok z lotu ptaka na rynek w Dzierżoniowie. Zabudowa rynku na pierwszym planie. W oddali góry i lekko zachmurzone niebo.

Maksymalna liczba zadań, jaka może zostać zgłoszona do dofinansowania przez JST w ramach określonego limitu wniosków to 3 inwestycje.

W ramach tego naboru Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie złożyło trzy wnioski o dofinansowanie istotnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji, łącznie na kwotę ponad 6 mln złotych.
Pierwszy wniosek to Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku. Inwestycja polega na budowie chodnika o długości 840m, budowie trzech peronów autobusowych, zatoki autobusowej, dwóch przejść dla pieszych z kostką integracyjną, dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości na wjazdach do miejscowości z obu stron. Wnioskowana kwota to 972 000 zł.

Drugi wniosek zakłada przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, w celu zapewnienia dostępności dla klientów i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. Planowane jest wybudowanie windy osobowej do trzech kondygnacji wraz z nowym wejściem do budynku, wydzielenie strefy komunikacyjnej z oddymianiem klatki schodowej, wymianę drzwi w obrębie klatki schodowej na drzwi ognioodporne i budowę instalacji hydrantów wewnętrznych. Wnioskowana kwota to 1 300 000 zł. Rezultatem projektu będzie likwidacja barier architektonicznych w budynku poprzez budowę windy, przebudowę klatki schodowej wraz z dostosowaniem budynku do wymogów przeciw pożarowych. Zapewni to bezpieczeństwo osobom przebywającym w obiekcie i zwiększy jego dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Trzeci wniosek obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie wraz z budową chodnika. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi na odcinku 1529 m (ul. Piastowska) wraz z budową chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowie dwóch peronów autobusowych i dwóch przejść dla pieszych z doświetleniem, aktywnym oznakowaniem i kostką integracyjną. Kwota wnioskowanych środków wynosi 3 773 000 zł.

Wnioski zostały złożone do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. O tym czy złożone przez Powiat Dzierżoniowski wnioski otrzymają dofinansowanie dowiemy się w pierwszych tygodniach 2021 roku.