herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat stawia na bezpieczeństwo

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski od wielu lat angażuje się w realizację projektów poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Działania powiatu są skierowane zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców naszego terenu.

Tylko w 2019 roku zorganizowano konkursy, happeningi oraz akcje edukacyjne, w których udział wzięło kilkuset mieszkańców powiatu.
Poniżej przedstawiamy najciekawsze przedsięwzięcia, które odbyły się w mijających miesiącach:

Konkurs plastyczny „112 – ratuje życie”
31 maja przeprowadzony został etap powiatowy IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „112 – ratuje życie”.

Do IV edycji konkursu zgłosiło się 16 przedszkoli z 6 gmin powiatu dzierżoniowskiego. Uczestnicy przygotowali w sumie 38 prac plastycznych, promujących numer alarmowy 112.
Wyłonieni przez powiatową komisję konkursową laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także wzięli udział w etapie wojewódzkim konkursu.
Konkurs miał ma na celu zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa z uwagi na fakt, iż postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie.

Konkurs wiedzy „Z bezpieczeństwem na TY”
W maju zorganizowana została trzecia edycja autorskiego powiatowego konkursu wiedzy pod nazwą „Z bezpieczeństwem na Ty”.
Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości młodzieży w kwestii występujących zagrożeń cywilizacyjnych, a także pogłębienie ich wiedzy na temat bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojętej ochrony ludności.

Do udziału zgłosiło się 8 szkół średnich z powiatu dzierżoniowskiego. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach – szkolnym i powiatowym. W pierwszym etapie udział wzięło 119 uczniów, spośród których wyłoniono po 3 najlepszych uczestników z każdej szkoły.

W etapie powiatowym, który odbył się 31 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, udział wzięło 24 najlepszych uczniów ze szkół średnich.
Laureaci powiatowego konkursu wiedzy otrzymali nagrody rzeczowe z obszaru ratownictwa medycznego, a najlepsza szkoła wywalczyła fantoma medycznego.

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
4 czerwca na terenie Alei Bajkowych Gwiazd zorganizowano po raz 11 Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa. Wydarzenie odbyło się w ramach Dnia Dziecka, dlatego też zorganizowano wiele atrakcji przygotowanych specjalnie dla najmłodszych.

W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie i podopieczni szkół i przedszkoli. Nie zabrakło również mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W przedsięwzięciu udział wzięło ok 2 tyś osób.

Podczas Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa zaprezentowano pokaz tresury psów i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zostali zapoznani ze specjalistycznym sprzętem policji, straży pożarnej, aresztu śledczego i ratownictwa wodnego.

Do dyspozycji odwiedzających było też miasteczko ruchu drogowego. Każdy mieszkaniec powiatu, który przyjechał rowerem mógł oznakować swój rower. W ramach Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa można było również skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego jak również skorzystać z porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Dodatkowo do dyspozycji uczestników były specjalistyczne symulatory wypadkowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Na terenie Alei dostępny był również Krwiobus i punkt powiększania bazy dawców szpiku.

Każdy uczestnik otrzymał zdrowy poczęstunek, napój, a także element odblaskowy, rozdawane były również baloniki, a każdy najmłodszy uczestnik mógł skorzystać ze specjalnie utworzonego parku animacji.

Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku
Już po raz IX mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego w ramach Powiatowego Dnia Dawcy Szpiku mieli możliwość zarejestrowania w 3 punktach rejestracji potencjalnych dawców szpiku:
– Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowiańska 6
– Dzierżoniowski Rynek
– Aleja Bajkowych Gwiazd.

Głównym celem projektu jest promowanie akcji dawstwa poprzez powiększanie bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz honorowego krwiodawstwa.
W czasie trwania IX Powiatowego Dnia Dawcy była możliwość oddać krew w ramach honorowego krwiodawstwa.

Organizatorem projektu był  Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Fundacją DKMS Polska i Starostwem Powiatowym  w Dzierżoniowie. Partnerem był Urząd Miasta Dzierżoniowa i Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi przy KPP w Dzierżoniowie.

„Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”
Warsztaty dla seniorów z powiatu dzierżoniowskiego. Spotkanie poprowadzili eksperci z zakresu ruchu drogowego w ramach akcji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komendanta Straży Miejskiej w Dzierżoniowie oraz przedstawicieli stowarzyszenia „Bezpieczna gmina – bezpieczny powiat”.

Celem akcji było uświadomienie seniorów – kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się na drodze unikając drogowych niebezpieczeństw. Eksperci zaprezentowali krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania na drodze. Na ich podstawie zachęcili seniorów do dyskusji o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując prawidłowe zachowania. Podczas spotkania poruszone zostały również tematy sprawności psychofizyczne seniorów, jej wpływie na zdolności kierowania pojazdami oraz korzystaniu z drogi jako pieszy. Każdy senior podczas warsztatów miał możliwość zweryfikowania ostrości swojego wzroku oraz sprawdzenia czasu reakcji na zagrożenia.

Dodatkowo każdy senior, który przyjechał na rowerze miał możliwość sprawdzenia swojego jednośladu oraz doposażenia go bezpłatnie w niezbędne oświetlenie.

Organizatorem działania było Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz  Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Dystrybucja karty ICE
W roku 2019 na bieżąco kontynuowana jest dystrybucja autorskiej powiatowej karty ICE, która cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Karta ICE (z ang. in case of emergency, czyli w nagłym wypadku) jest to karta o wymiarach dowodu osobistego jest trwała i mieści się w każdym portfelu. Zawiera informacje, które mogą być pomocne w ratowaniu naszego zdrowia lub życia.

Na karcie zawarte są najważniejsze dane takie jak imię i nazwisko właściciela karty, a także dane kontaktowe do dwóch najbliższych osób, które będą mogły podać ratownikowi informacje na temat zdrowia poszkodowanego. Dodatkowo kata posiada również miejsce na wpisanie grupy krwi.

Karta ICE jest niezastąpiona także w innych sytuacjach, jak zagubienia dziecka czy utrata przytomności, bo ułatwia kontakt z rodziną. Poza tym umieszczony jest na niej europejski numer alarmowy 112.
Ogółem:
– 9 rok dystrybucji;
– V edycji;
– rozdysponowano 24.000 kart ICE.

„Nie dla czadu”
Celem działań w tym zakresie jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców odnośnie zagrożeń płynących ze skutków zatruć tlenkiem węgla.
W ramach akcji organizowane są spotkania z mieszkańcami, ogłaszane konkursy oraz dystrybuowane czujniki tlenku węgla. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
W listopadzie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie we współpracy ze Starostą Dzierżoniowskim zorganizował spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat wzrostu ryzyka powstania w okresie jesienno-zimowym pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zagrożeń ze strony tlenku węgla.

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Podczas spotkania przypomniano o obowiązkach należących do właścicieli i zarządców budynków względem bezpieczeństwa pożarowego budynków. Ponadto omówiono zasady prawidłowego użytkowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w świetle obowiązujących przepisów z zakresu usuwania zanieczyszczeń oraz kontroli stanu technicznego tych instalacji.

Więcej informacji:
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
Rynek 27, Dzierżoniów, tel. 74 832 52 27.