herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nabór

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Ogłoszenie dotyczące naboru ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Oferty kandydatów można składać w Sekretariacie Starostwa do 3 lutego 2022 roku.