herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Dzień Kombatanta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Kombatanta.

wręczenie odznaczeń

Wydarzenie jest cyklicznym świętem, które w Powiecie Dzierżoniowskim obchodzone jest od 15 lat. W tym dniu upamiętniamy wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość, wspominamy zasłużonych bohaterów, a także pielęgnujemy pamięć o historii, która ukształtowała nas jako Polaków. Obchody w szczególny sposób honorują i wspominają zasługi kombatantów z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Spotkania ze społecznością kombatantów to chwile zadumy nad przeszłością, ponieważ bohaterstwo i niezliczone zasługi kombatantów zbudowały naszą teraźniejszość.

sala wypełniona gośćmi

Uroczystość otworzyli wicestarosta Andrzej Bolisęga i burmistrz Dariusz Kucharski, którzy powitali wszystkich zgromadzonych oraz wyrazili wdzięczność i wielki szacunek dla honorowych gości spotkania. „Nikt, kto nie przeżył koszmaru wojny nie jest w stanie pojąć jak dużo zawdzięczamy ludziom, którzy walczyli i ryzykowali własne życie w obronie ojczyzny i przyszłych pokoleń. Dlatego tym bardziej chylę czoła przed Państwem i jednocześnie dziękuję za Waszą obecność w tym uroczystym dniu” – podkreślił wicestarosta.

wicestarosta i burmistrz Dzierżoniowa

Niespodzianką dla kombatantów był z pewnością występ artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie oraz druhów z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP im. Władysława Reniewickiego.

występ artystyczny dzieci

Piątkowe spotkanie było również doskonałą okazją do wspomnień i podsumowania minionych 15 lat współpracy ze społecznością kombatancką. Działania powiatu na rzecz kombatantów przedstawiła wystawa fotograficzna, na której zaprezentowano relacje ze spotkań integracyjnych oraz innych wspólnych wydarzeń.

Warto podkreślić, że tegoroczne święto było przede wszystkim wspaniałą chwilą do rozmów, podtrzymywania wzajemnych relacji oraz podziękowań za dotychczasową współpracę.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego działają koła i stowarzyszenia kombatanckie:

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych
Przewodniczący Rady: Eugeniusz Kuszka

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Dzierżoniowie:
Prezes: Władysław Potocki
Prezes Honorowy: Edmund Dąbrowski

Związek Sybiraków Oddział Wrocław Koło Ziemi Dzierżoniowskiej
Prezes: Eugeniusz Kuszka

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce II Odział Dolnośląski w Dzierżoniowie
Prezes: Zbigniew Kuriata

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Rejonowego
Prezes: Bolesław Nowogrodzki

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
Prezes: Florian Kuriata

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Pieszycach
Prezes: Józef Oleksiak
Sekretarz: Zdzisław Maciejewski

Dolnośląska Rodzina Katyńska
Przedstawiciel: Ludmiła Błażejczyk

kombatanci z wręczonymi różami

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, którzy swoją obecnością przekazują ogromny szacunek ludziom aktywnie służącym Rzeczypospolitej m.in.:
-Wójtowie, burmistrzowie gmin powiatu
-Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu
-Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu
-Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie
-Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
-Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie
-Straży Miejskiej w Dzierżoniowie
-Jednostek organizacyjnych powiatu
-Dyrektorzy placówek oświatowych

Koordynatorem obchodów Powiatowego Dnia Kombatanta był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tel. 74 832 52 29, email: so@pow.dzierzoniow.pl.