herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowy Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Ozdób Bożonarodzeniowych.

Grafika ilustrująca konkurs w klimacie świątecznym. Napis: Powiatowy Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych

Żeby wziąć udział w konkursie należy do 15 grudnia 2021 roku wysłać na adres mailowy Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie promocja@pow.dzierzoniow.pl, zdjęcia samodzielnie wykonanej ozdoby bożonarodzeniowej i dołączyć kartę zgłoszenia.

Prace zostaną ocenione i nagrodzone przez jury w poszczególnych kategoriach:
1. Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej.
2. Klasy 4 – 8 szkoły podstawowej.
3. Szkoły ponadpodstawowe.
4. Open.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone 17 grudnia 2021 roku na stronie pow.dzierzoniow.pl. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość, na której otrzymają dyplomy i nagrody.
Do udziału w konkursie zaprasza starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski. Informacji na temat konkursu udziela Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – tel. 74 832 36 62.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA