herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiaty apelują do Ministra Zdrowia o szybkie testy na koronawirusa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiaty Dzierżoniowski, Świdnicki, Kłodzki i Ząbkowicki biorą sprawy w swoje ręce i apelują do Ministra Zdrowia o zwiększenie ilości testów na obecność koronawirusa.

We wspólnym piśmie skierowanym do ministra, samorządowcy proszą również o poszerzenie puli dopuszczonych do stosowania testów o tak zwane szybkie testy, z których korzysta się między innymi w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

W korespondencji przesłanej 2 kwietnia szefowie powiatów zwracają uwagę na fakt szybko postępującej pandemii oraz wskazują, że ze względu na niską ilość wykonywanych testów, statystyki mogą być poważnie zaniżone.

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Starostowie zaoferowali ministerstwu pomoc. Wyrazili gotowość do sfinansowania zakupu szybkich testów do badania mieszkańców oraz chęć pokrycia kosztów procesu związanego z diagnostyką koronawirusa.

Dzięki temu w wyżej wymienionych powiatach, będzie można skutecznie odizolować zakażone osoby od zdrowych ludzi i wpłynąć na zmniejszenie liczby nowych zakażeń.

Jaki będzie efekt starań samorządów przekonamy się zapewne niebawem.

Poniżej pełna treść listu:

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, wszyscy widzimy, że sytuacja związana z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce staje się coraz bardziej dramatyczna. Liczba osób zarażonych wirusem oraz tych, które niestety przegrały swoją walkę z chorobą, szybko przybywa. W reprezentowanych przez nas powiatach wirus również jest bardzo aktywny i stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszych mieszkańców.

Jednocześnie mamy świadomość, że liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce, a co za tym idzie w naszych powiatach, może być dużo wyższa niż podają statystyki. Przyczyną tego faktu jest zbyt mała liczba przeprowadzanych testów na obecność wirusa. Dbając więc o bezpieczeństwo mieszkańców naszych powiatów, domagamy się wykonywania zdecydowanie większej ilości testów, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli zapanować nad rozwojem pandemii i uchronić życie i zdrowie wielu ludzi.

Nie ograniczamy się jedynie do oczekiwań i w tej trudnej sytuacji chcemy zaoferować wsparcie i pomoc. Jesteśmy gotowi sfinansować zakup szybkich testów dla naszych mieszkańców oraz pokryć koszty procesu związanego z diagnostyką koronawirusa. Dzięki temu będziemy w stanie skutecznie odizolować zakażone osoby od zdrowych ludzi i wpłynąć na zmniejszenie liczby nowych zakażeń.

Biorąc pod uwagę powyższe oczekujemy od Pana informacji, które testy są rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia. Apelujemy także do Pana Ministra o poszerzenie puli dopuszczonych do stosowania testów o tak zwane szybkie testy, z których korzysta się między innymi w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko mieszkańcom, ale także personelowi medycznemu w szpitalach, prowadzonych przez nasze powiaty. Niestety bowiem zdarzają się interwencje medyczne, podczas których pacjenci wzywając pogotowie ratunkowe nie informują dyspozytorów o podejrzeniu zarażenia koronawirusem. Ratownicy stwierdzają to dopiero w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Na skutek takich interwencji do chwili otrzymania informacji o wyniku badań pacjenta, Zespoły Ratownictwa Medycznego podlegają izolacji i wyłączeniu z pracy. Taka sytuacja dramatycznie zmniejsza możliwość zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej przez nasze szpitale.

Panie Ministrze, prosimy więc Ministerstwo Zdrowia o podjęcie szybkiej i efektywnej współpracy z naszymi powiatami w powyższym zakresie. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami lepiej i skuteczniej zadbamy o zdrowie i życie mieszkańców.
Oczekując na pilną odpowiedź życzymy sukcesów w walce z trwająca w Polsce pandemią.

Grzegorz Kosowski – Starosta Dzierżoniowski, Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki, Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki, Roman Fester – Starosta Ząbkowicki.