herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Przebudowa drogi w Trzebniku zakończona

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Mieszkańcy Trzebnika w gminie Łagiewniki mogą już bez przeszkód poruszać się po nowej nawierzchni drogi w ich miejscowości.

Droga została gruntownie przebudowana i poszerzona (wykonanie nowej podbudowy) na długości ponad 650 metrów, od skrzyżowania z drogą krajową nr 8, wraz z utwardzeniem placu przy świetlicy wiejskiej (nawierzchnia bitumiczna).

Firma Bisek – Asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, prowadząca prace, przebudowała również istniejące zjazdy do poszczególnych posesji wraz z przepustami oraz oczyściła, odtworzyła i odmuliła przydrożne rowy. Prace objęły również wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, a także wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość inwestycji, na realizację której Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wyniosła około 423.000 zł, kwota dofinansowania przebudowy wyniosła 270.000 zł.