herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Serwis e-budownictwo

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wdrażają proces cyfryzacji procedur budowlanych. Umożliwi to inwestorom składanie wniosków oraz dokonywanie zgłoszeń w postaci elektronicznej.

Projekt cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego rozłożony jest na etapy. Pierwszy ruszył 3 sierpnia 2020 r.

Aktualnie, w pierwszej fazie, elektroniczny generator wniosków cyfrowych funkcjonuje w ograniczonym zakresie. W pełnym zakresie narzędzie to zostanie uruchomione po wprowadzeniu w życie zmian przepisów Prawa budowlanego, tj. od 19 września 2020 r. W ramach jego funkcjonalności zostało umieszczonych 10 formularzy, które dotyczą następujących procedur budowlanych:

 • zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu budowlanego),
 • wydania pozwolenia na rozbiórkę,
 • zgłoszenia rozbiórki,
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • uzyskania zgody na wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (składane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

Docelowo inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej czy papierowej. W pierwszej fazie działania serwisu można pobrać i wypełnić formularze online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do urzędu drogą tradycyjną. Już niebawem jednak wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając z profilu zaufanego i w całości wysłać za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Kolejnymi etapami cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego będą:

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy,
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane (e-CRUB),
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo,
 • umożliwienie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

Główne założenia reformy znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja.

Elektroniczny generator wniosków cyfrowych znajduje się na stronie: www.e-budownictwo.gunb.gov.pl