herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Specjalistyczne dyżury w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje o uruchomionych koordynowanych centralnie punktach specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z których można skorzystać na odległość

Grafika NGO

Punkty specjalistyczne, do których można zwrócić się o nieodpłatną pomoc prawną zostały uruchomione już po raz drugi. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich na rzecz beneficjentów spoza ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.

Czym są dyżury specjalistyczne?

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci.

Lista punktów świadczących dyżury specjalistyczne