herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie w sprawie budowy II etapu obwodnicy Dzierżoniowa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

20 maja w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, które zostało poświęcone budowie drugiego etapu obwodnicy Dzierżoniowa.

Mowa o planowanym odcinku drogi prowadzącym od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z rondem do włączenia się w drogę wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego). Podczas spotkania, na którym obecny był również przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK), dyskutowano na temat rozwiązania zaistniałych utrudnień oraz jak najszybszego przystąpienia do budowy drogi.

Przypomnieć należy bowiem, że niedawno DSDiK unieważniła postępowanie przetargowe dotyczące realizacji drugiego etapu obwodnicy Dzierżoniowa, ze względu na prowadzoną obecnie rewitalizację linii kolejowej Bielawa – Dzierżoniów.
Powodem problemów są obowiązujące uregulowania prawne. Według przepisów, linia kolejowa nie może krzyżować się z obwodnicą na jednym poziomie.

W tej sytuacji samorządowcy oraz DSDiK biorą dwa rozwiązania pod uwagę: budowę wiaduktu lub skrzyżowania jednopoziomowego. Podczas spotkania wszyscy zgodnie opowiadali się za drugim rozwiązaniem, które w sposób znaczący obniżyłoby koszty i przyspieszyłoby wykonanie inwestycji. Ten wariant wymaga jednak zgody ministerstwa.

Niemniej najważniejsze jest, że podczas spotkania samorządowcy z powiatu dzierżoniowskiego mówili w tej sprawie jednym głosem i zadeklarowali wszelką pomoc i wsparcie. Z pewnością w najbliższym czasie odbywać się będą kolejne spotkania, ponieważ trzeba jak najszybciej doprowadzić do ponownego ogłoszenia przetargu na budowę drugiego etapu obwodnicy stolicy powiatu.

Warto dodać, że obwodnica Dzierżoniowa, na którą w sumie mają się składać 3 odcinki ma być częścią tzw. Trasy Sudeckiej. Będzie to nowa droga wojewódzka, która połączy Jelenią Górę, Kamienną Górę, Wałbrzych, Nową Rudę i Kłodzko.