herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Święto kultury polsko – czeskiego pogranicza w Powiecie Dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

27 i 28 sierpnia na terenie Arboretum Wojsławice trwało prawdziwe święto polsko - czeskiej kultury.

Wszystko w ramach projektu realizowanego przez Powiat Dzierżoniowski i czeskie miasto Lanškroun pod nazwą „Upowszechnienie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu Polsko-Czeskim”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”.
W sobotę 27 sierpnia miały miejsce Polsko – Czeskie Warsztaty Kulturowo – Językowo – Kulinarne, podczas których delegacje samorządowe z Czech i Polski wysłuchały wykładu edukacyjnego, przygotowanego przez Jolantę Maniecką dotyczącego podobieństw w kulturze, języku oraz kulinariach łączących oba kraje. Czeską delegację powitali starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, wicestarosta Andrzej Bolisęga oraz zastępca dyrektora Arboretum Wojsławice Tomasz Dymny.
Dużą atrakcją zarówno dla uczestników z Powiatu Dzierżoniowskiego, jak i gości z Lanškroun było wspólne gotowanie między innymi tradycyjnego czeskiego gulaszu. Warsztaty kulinarne poprowadził szef kuchni wrocławskiej Hali Stulecia Maciej Til, który znane czeskie potrawy przygotował wraz z uczestnikami w nowoczesny sposób. Wspólne gotowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających ogród botaniczny.

Dzięki przychylności władz Arboretum Wojsławice delegacje miały możliwość spacerowania wraz z przewodnikiem po ogrodzie. Następnie po wspólnej degustacji wcześniej wspólnie przygotowanego posiłku, goście z Lanškroun odwiedzili najciekawsze zakątki powiatu.
Dzień później, czyli w niedzielę 28 sierpnia, również na terenie Arboretum Wojsławice, odbył się Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogranicza Polsko-Czeskiego „Folkove”. Gośćmi wydarzenia, oprócz przedstawicieli Lanškroun, była delegacja czeskiego miasta Letohrad wraz z burmistrzem Petrem Fialą.

Wśród samorządowców z powiatu dzierżoniowskiego, którzy wzięli udział w imprezie byli: starosta Grzegorz Kosowski, burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski, członkowie zarządu powiatu – Wacław Dziendziel i Adam Domagała, przewodniczący Rady Miejskiej Niemczy Andrzej Osipowicz oraz radni Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – wiceprzewodniczący Rady Robert Czajkowski, Bernadetta Szczypka, Grażyna Król, Małgorzata Greiner, Janusz Cąber, Tomasz Mitraszewski, a także sekretarz powiatu dzierżoniowskiego Izabela Szygudzińska.
Tego dnia na scenie wystąpiły zespoły ludowe z Polski i Czech, więc impreza była idealną okazją do bliższego spotkania z tradycją, kulturą i muzyką pogranicza polsko-czeskiego. Podczas przeglądu na scenie zaprezentowało się 18 zespołów z kilkunastu powiatów.

Na scenie zaśpiewało i zatańczyło blisko 300 artystów, a wśród nich byli również wykonawcy z Czech, którzy zaprezentowali publiczności swoje tradycyjne tańce ludowe. Na koniec występu każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom, foldery promujące projekt, czeskie miasto Lanškroun oraz Powiat Dzierżoniowski. Czesi w podziękowaniu za dwudniową zabawę i integrację, przygotowali dla gości festiwalu tradycyjny gulasz, który zachwycił każdego, kto miał okazję go spróbować.
Warto dodać, że podczas dwudniowego wydarzenia prowadzona była transmisja wideo dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogli w nim osobiście uczestniczyć. Transmisja dostępna jest stronie powiatu oraz na  Facebooku.
Wydarzenia były realizowane w ramach projektu pn. „Upowszechnienie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu Polsko-Czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0008/0002573 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”, którego beneficjentem jest Powiat Dzierżoniowski.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację projektu.

FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT