herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sytuacja na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim w dobie koronawirusa

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwająca pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na wiele dziedzin życia w Polsce. Mowa nie tylko o życiu społecznym, ale także gospodarczym.

W wyniku rządowych obostrzeń duża część branż musiała ograniczyć lub wręcz wstrzymać swoją działalność. Taka sytuacja ma miejsce również w powiecie dzierżoniowskim.

Czy koronawirus dotknął również rynek zatrudnienia na naszym terenie, sprawdziliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie.

Na tę chwilę możemy opierać się o dane z lutego i marca, ponieważ na statystyki z kwietnia należy jeszcze poczekać.
Niemniej w lutym i marcu tego roku zarejestrowało się odpowiednio 310 i 340 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W porównaniu z tymi samymi miesiącami 2019 roku, do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie zgłosiło się 362 (luty) i 331 (marzec) osób bezrobotnych.

Osoby zgłaszające się do Urzędu w większości rejestrują się po okresie zatrudnienia w firmach mających siedzibę na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Trudno jednak jednoznacznie wskazać branże, z których byłby wyraźny napływ bezrobotnych w wyniku zwolnień związanych z epidemią.

PUP obserwuje natomiast wzrost liczby rejestracji osób, które przez wiele miesięcy, a nawet lat nie pracowały, nie pobierały żadnych świadczeń, a obecnie decydują się na rejestrację w Urzędzie.

Zauważalny jest także wzrost liczby rejestracji osób powracających z zagranicy, niekoniecznie po okresie zatrudnienia za granicą.

A jak wyglądała sytuacja związana z nowymi ofertami pracy?
W lutym i marcu tego roku przedsiębiorcy zgłosili zapotrzebowanie odpowiednio na 74 i 96 pracowników. W tym samym okresie minionego roku firmy zgłosiły gotowość zatrudnienia 65 (luty) i 93 (marzec) osób bezrobotnych.

Obecnie priorytetem dla Powiatowego Urzędu Pracy jest wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w ramach „tarczy antykryzysowej”.

Obecnie trwa nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5 tys. zł.
Jest to bardzo popularna forma pomocy, ponieważ istnieje możliwość jej umorzenia. W ciągu tygodnia od ogłoszenia naboru wpłynęły 243 wnioski od mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego powiatu. Dziś zawarto pierwsze umowy i ruszyły wypłaty ze środków niewydatkowanych z innych zadań.

Pula środków, którymi dysponował PUP, została wyczerpana. Starosta Dzierżoniowski złożył wniosek o dodatkowe środki w kwocie 50 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców. Urząd otrzymał już decyzję od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu naszemu powiatowi 20 mln zł. Obecnie PUP oczekuje na zasilenie konta Urzędu tymi środkami.

Nabór wniosków wciąż trwa, więc Powiatowy Urząd Pracy zachęca do skorzystania z tej formy pomocy.

Lada dzień ruszą też nabory na:
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie czeka obecnie na zmianę przepisów w zakresie ww. dofinansowań, która zawarta została w projekcie Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Przed ogłoszeniem naboru zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z zasadami udzielania wsparcia oraz wzorami wniosków i załączników.

Obsługa klientów PUP:
1. Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 17.03.2020r. ograniczona została w PUP bezpośrednia obsługa interesantów do przyjmowania jedynie osób umówionych wcześniej telefonicznie, bez osób towarzyszących.

2. Odwołane zostały wizyty osób bezrobotnych wyznaczone u doradców klienta oraz wszystkie spotkania/zajęcia grupowe. Wizyty realizowane są poprzez kontakt telefoniczny w dniu zaplanowanej wizyty lub dzień przed nią.

3. Pracodawcy i przedsiębiorcy mają możliwość kontaktu telefonicznego i e-mailowego ze swoimi doradcami, a także kontakt pisemny poprzez serwis praca.gov.pl za pośrednictwem którego mogą złożyć oferty pracy, oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową itp., bez konieczności wizyty w PUP, o ile posiadają profil zaufany.

Kontakt z PUP
Można kontaktować się telefonicznie, gdzie pracownicy urzędu na bieżąco udzielają odpowiedzi na zadawane pytania. Numery telefonów do wszystkich działów ze wskazaniem zagadnień obsługiwanych przez dział podane są na stronie internetowej urzędu. Ponadto można wysyłać zapytania na adres e-mail urzędu, poprzez serwis praca.gov.pl i e-puap.

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się:
1. Elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego (nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy),

2. Elektronicznie przez serwis praca.gov.pl (polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej oraz umówieniu się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników)- w tym przypadku zobowiązani jesteśmy wyznaczyć termin stawiennictwa w urzędzie nie dłuższy niż 7 dni roboczych w celu dostarczenia dokumentów do urzędu pracy oraz dokonania właściwej rejestracji. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tą formą rezerwacji wizyt, zdarzają się komunikaty o braku wolnych terminów do rejestracji. Wówczas osoby muszą ponowić próbę zgłoszenia danych w następnym dniu.

3. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się na dzień i godzinę z pracownikiem urzędu (okres oczekiwania ok. 1 miesiąc), tel. 74 831 19 92, tel. 74 832 52 38.