herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

dofinansowanie

krajobraz z widokiem na powiat dzierżoniowski

Powiat Dzierżoniowski z dofinansowaniem „Cyberbezpieczny samorząd”

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Aktywny samorząd – wykształcenie wyższe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że od 1 września do 10 października 2017 r. przyjmowanie będą wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.