herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

FunduszeEuropejskie

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektuPEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: