herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

informacja

mapa z planowaną trasą objazdu

Zamknięcie drogi w Owieśnie na czas przebudowy

15 lipca Powiat Dzierżoniowski rozpoczyna przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania w Owieśnie do granicy powiatu dzierżoniowskiego w kierunku Różanej.