herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

oświata

75-lecie założenia Szkoły Przemysłowej Radiotechnicznej w Dzierżoniowie

15 października odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy działalności "Radiobudy". Wzięli w niej udział dawni dyrektorzy, nauczyciele i absolwenci oraz obecna społeczność szkolna i zaproszeni goście.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, które jest świętem nie tylko nauczycieli i dyrektorów szkół, ale wszystkich pracowników oświaty. Do życzeń kierowanych dla całej społeczności oświatowej powiatu dzierżoniowskiego przyłączył się starosta Grzegorz Kosowski.

Święto rzemieślnicze w Bielawie

24 września w Szkole Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, połączona z wręczeniem świadectw czeladniczych absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP. Tego dnia nastąpiło również otwarcie sali terapeutycznej i podsumowanie projektu „Rzemieślnicy Górą”.

Nowy rok szkolny 2021/2022

1 września ruszył nowy rok szkolny 2021/2022. W szkołach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski naukę w tym dniu rozpoczęło 2993 uczniów.

Wyniki matur w Powiecie Dzierżoniowskim

Tegoroczni absolwenci szkół średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski poznali już wyniki egzaminów maturalnych.

Wybierz szkołę ponadpodstawową w Powiecie Dzierżoniowskim

Jeszcze tylko do 21 czerwca potrwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji.

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych

17 maja ruszył system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Będzie nowy żłobek w Piławie Górnej

11 maja odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę żłobka miejskiego w Piławie Górnej.

Ruszyły matury 2021

4 maja o godzinie 9:00 rozpoczęły się egzaminy maturalne. W całej Polsce przystąpiło do egzaminu dojrzałości około 271 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Maturalny maraton rozpoczął się od języka polskiego.

Świąteczne życzenia od wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

380 kartek z życzeniami świątecznymi przygotowała własnoręcznie grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

Z młodzieżą o promocji Powiatu Dzierżoniowskiego

18 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne zorganizowane w ramach grantu oświatowego pt. „Zastosowanie technologii addytywnych w języku reklamy – warsztaty”.

W powiecie dzierżoniowskim trwają próbne matury

3 marca do próbnego egzaminu dojrzałości przystąpiło 534 uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat dzierżoniowski.