herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

zarządzanie kryzysowe

Druga edycja kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy/Другий випуск курсу польської мови для громадян України

Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy do udziału w drugiej edycji bezpłatnego kursu języka polskiego.

Piknik wojskowy pod hasłem “Wstąp do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej”

W związku z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w specjalnych piknikach wojskowych.

Strona internetowa i facebookowy profil Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości stale usprawnia system nieodpłatnej pomocy tak, aby zapewnić jego jak najwygodniejszą obsługę oraz dotarcie z informacjami o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji do jak najszerszego grona odbiorców.

Samorządowy Okrągły Stół

8 i 9 maja we wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. W tych dniach do rozmów zasiedli przedstawiciele samorządów, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki. Powiat Dzierżoniowski reprezentował starosta Grzegorz Kosowski.

Zakończyła się I edycja kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy/Завершився перший випуск курсу польської мови для громадян України

W piątek zakończył się bezpłatny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy organizowany przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Spotkanie Starosty z uchodźcami z Ukrainy

W Wielki Piątek starosta Grzegorz Kosowski złożył wizytę uchodźcom z Ukrainy, zamieszkałym w Dzierżoniowie.

Inauguracja Kursu Języka Polskiego dla Obywateli Ukrainy

Trwa kurs języka polskiego skierowany do uchodźców z Ukrainy niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zajęcia, które potrwają do 6 maja, prowadzi trzy razy w tygodniu obywatelka Ukrainy bardzo dobrze znająca język polski.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli Ukrainy

W związku z napływem ukraińskich uchodźców na nasze tereny pojawia się mnóstwo pytań związanych z zaklimatyzowaniem się nowoprzybyłej ludności w nowym środowisku. Jedną z często poruszanych kwestii jest potwierdzenie kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia.

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy, brak miejsc / Курс польської мови для громадян України, місць немає

Informujemy że skończyła się liczba dostępnych miejsc na niedawno ogłaszany kurs języka polskiego. / Повідомляємо, що кількість вільних місць для нещодавно оголошеного курсу польської мови закінчилася.

Powiat Dzierżoniowski dla Ukrainy

Od samego początku wojny i napłynięcia na teren Dolnego Śląska ukraińskich uchodźców powiat dzierżoniowski stara się zapewnić im jak najszerszy wachlarz narzędzi pomocy. Wsparcie dla Ukraińców zaoferowały wszystkie gminy naszego regionu i rozliczne instytucje.

Nowe materiały dla uchodźców z Ukrainy

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy publikujemy kilka najświeższych materiałów, uwzględniających wszystkie wprowadzone zmiany.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie we współpracy z Dzierżoniowem uruchomił na terenie Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy.