herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa budowa nowego chodnika w Niemczy

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Niedawno zakończyła się budowa chodnika i kładki dla pieszych w Kamionkach, a obecnie powiat dzierżoniowski kontynuuje budowę chodnika w Niemczy.

Nowa inwestycja o długości 416 metrów połączy już istniejący chodnik, biegnący wzdłuż drogi krajowej nr8 z Niemczą i w okolicy NZOZ przy ulicy B. Chrobrego. Efekty prowadzonych prac już widać, ponieważ wykonawca kończy roboty w pasie drogi powiatowej i wkrótce rozpocznie budowę chodnika przy drodze krajowej nr 8.

Oprócz budowy ciągu dla pieszych, inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni zjazdów i przepustów, wykonanie pasa zieleni między chodnikiem a krawędzią jezdni, oczyszczenie i odmulenie przydrożnego rowu.

Wartość inwestycji to 234 000 zł pochodzące w całości z budżetu powiatu dzierżoniowskiego. Termin jej zakończenia przypada na 1 października 2020 roku.