herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Trwa rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku przyjmuje zgłoszenia kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Nabór PSG w Kłodzku kopi

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl w zakładce: Komenda > Nabór do służby.
Dokumenty można składać w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia: 74 811 64 23; 74 811 64 20.
Nabór PSG w Kłodzku