herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsie na miarę XXI wieku

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W ciągu minionych trzech lat Powiat Dzierżoniowski dofinansował program Gminy Dzierżoniów „Odnowa wsi Powiatu” kwotą 16.900 zł. Przełożyło się to na realizację ośmiu zadań zainicjowanych przez mieszkańców wsi, którzy do otrzymanych dotacji dołożyli wiele własnej pracy i środków.

W 2014 roku Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku” wybudowało siłownię plenerową. Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” w parku „Pod uciechowską lipą” stworzyło miejsce pamięci. Stowarzyszenie „Przystań Mościsko” zaproponowało dzieciom warsztaty dawnego gospodarowania, a więc prania nad rzeką, posługiwania się cepem czy robienia domowych przetworów. Natomiast Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” przygotowało w pięciu wsiach pięć pięknych kwietników.

W kolejnym roku Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku” zorganizowało plener rzeźbiarski, dzięki któremu we wsi pojawiło się kilka wspaniałych rzeźb. Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” wykonało granitowe alejki w parku.

W tym roku Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku” ponownie zorganizowało plener rzeźbiarski, dzięki któremu wieś wzbogaciła się o kolejne rzeźby przedstawiające bohaterów bajek i legend. Wieś stara się o miano wsi tematycznej, stąd te, a nie inne postacie. Natomiast Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” postanowiło w swoim parku postawić tęczową (świetlną) rzeźbę.

O tym jak stowarzyszenia wykorzystują otrzymane środki i jaki jest ich wkład własny mówiła podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu Jolanta Zarzeka, zastępca wójta Gminy Dzierżoniów. – Po dodaniu pracy własnej, środków finansowych stowarzyszeń oraz np. darowizny jedna złotówka przekazana przez Powiat Dzierżoniowski przekłada się na 2,58 zł – podkreślała.

W realizacji każdej z powyższych inicjatyw swój ogromny udział mają mieszkańcy poszczególnych wsi. Za pozyskane pieniądze najczęściej kupują niezbędne materiały. Natomiast wykonaniem prac zajmują się już sami przynosząc własne narzędzia, poświęcając czas i umiejętności. – To dzięki ich pracy wsie zmieniają swój wygląd. Stają się coraz bardziej nowoczesne i ładniejsze, przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. Dlatego zdecydowanie takie inicjatywy będziemy nadal wspierać – mówi starosta Janusz Guzdek.