herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną do 16 roku życia bądź osobą ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możesz ubiegać się o asystenta, który będzie wspierał cię w życiu dnia codziennego.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Usługa ta obejmuje pomoc w dotarciu do m.in. pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Również jeśli w twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna bądź jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia bądź ze znacznym stopniem niepełnosprawności możesz ubiegać się o wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Celem tego wsparcia jest wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne.

Z usługi asystenta jak i wsparcia specjalistycznego dla opiekunów można skorzystać bezpłatnie dzięki przystąpieniu Powiatu Dzierżoniowskiego do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Oba programy realizowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – zaproszenie dla osób niepełnosprawnych
Program „Opieka wytchnieniowa” – zaproszenie dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.