herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Właściwa postawa oraz świadomość występowania różnych zagrożeń może uratować życie i zdrowie każdemu człowiekowi. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży miał na celu promowanie wiedzy o bezpieczeństwie i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

Praca Nadii Lewandowskiej-I miejsce w kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8

W ramach powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa pn. „Bezpieczeństwo i rozwaga” do 24  marca 2023 r. na terenie powiatu dzierżoniowskiego zostały przeprowadzone eliminacje w poszczególnych placówkach oświatowych z podziałem na 4 kategorie wiekowe.

Etap pierwszy wyłonił 3 najlepsze prace z każdej placówki oświatowej. W wyniku czego do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpłynęło łącznie 97 prac plastycznych z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Na szczeblu powiatowym oceny prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Jacek Grzebieluch – Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – przewodniczący komisji,
Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
Izabela Szygudzińska – Sekretarz Powiatu- członek komisji,
insp. Monika Kudła-Myślicka – Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie-członek komisji,
st. kpt. Sławomir Dudziński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie– członek komisji.

Wyniki Konkursu prezentują się następująco:

Kategoria: podopieczni przedszkoli w wieku 5-7 lat:
miejsce I: Marcelina Kowalczuk z Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie;
miejsce II: Julia Nalichowska z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach;
miejsce III: Oliwia Biłozor z Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.

Komisja wyróżniła: Franciszka Kwazebart z Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” Dzierżoniowie oraz Lenę Durlik z Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” Dzierżoniowie.

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3:
miejsce I: Jakub Janduła ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie;
miejsce II: Oliwia Rozwadowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte z Dzierżoniowa ;
miejsce III: Piotr Urbański ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Komisja wyróżniła: Antoniego Gumułę ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie oraz Lenę Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy 4 – 8:
miejsce I: Nadia Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji  Podziemnej w Pieszycach;
miejsce II: Zuzanna Kargul z Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie;
miejsce III: Damian Jędrysiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Komisja wyróżniła: Adama Gumułę ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie oraz Karolinę Wójcik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Kategoria: podopieczni specjalnych placówek oświatowych:
miejsce I: Mateusz Młynarski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dzierżoniowie;
miejsce II: Kinga Kucia ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dzierżoniowie;
miejsce III: Jessica Przybylak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dzierżoniowie.

Ponadto przyznano:
Nagrodę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie dla Zuzanny Kargul z Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie.

Nagrodę Komendanta Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie dla Julii Nalichowskiej z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach.

 

Koordynatorem konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.