herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zarząd Powiatu zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert.

Starostwo Powiatowe - rynek

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do prac w Komisji Konkursowej, którzy w sposób bezstronny i kompetentny będą uczestniczyć w opiniowaniu wniosków.

Koordynatorem zadania jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA