herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zasady księgowości oraz zmiany w tym obszarze – szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

24 listopada w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie pod hasłem „Zasady księgowości oraz rozliczanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert.”

Po lewej stronie prowadzący przemawia do uczestników szkolenia.

Było to jedno z zadań realizowanych w ramach umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim,a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora, 26 marca 2015 roku. Innymi zadaniami realizowanymi w ramach tej umowy są również konsultacje dla organizacji pozarządowych w obszarze szeroko pojętej bieżącej działalności trzeciego sektora. Odbędą się jeszcze w trzech terminach: 8, 21 i 29 grudnia. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

Prowadzący oraz uczestnicy szkolenie na sali.
Szkolenie z zasad księgowości

Z uwagi na trwającą pandemię SARS-CoV-2, szkolenie miało formę warsztatową. Prowadzone ono było przez eksperta w dziedzinie księgowości na zlecenie Fundacji Merkury i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na zapowiedź zmian w tym obszarze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych, reprezentujących większość gmin powiatu dzierżoniowskiego.

Planowana jest organizacja kolejnego szkolenia o podobnej tematyce dla pozostałych zainteresowanych.
Realizacja tego zadania koordynowana była przez Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.