herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zostań „Sowiogórskim Bajarzem”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zapraszają mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do udziału w 11. Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Sowiogórski Bajarz”.

Konkurs pozwala lepiej poznawać lokalne legendy, a przez to – historię miast i regionu, kształci też umiejętność wysławiania się. Zadaniem każdego z uczestników jest kreatywne opowiedzenie jednej z dowolnych legend z rejonu powiatu dzierżoniowskiego lub terenów z nim sąsiadujących. Podczas prezentacji uczestnicy nie mogą czytać z książki, ale mogą korzystać z kostiumów i rekwizytów.

Do udziału w konkursie w kategoriach I, II i III dyrektorzy szkół lub placówek kulturalno-oświatowych zgłaszają po jednym uczestniku, do kategorii OPEN mogą zgłosić się osoby indywidualne. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27, pok. 304) pocztą, osobiście, a także faksem (nr 74 832 18 60) lub e-mailem na adres: promocja@pow.dzierzoniow.pl do 21 marca.

Gala konkursu odbędzie się 1 kwietnia w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. Najlepsi otrzymają tytuł „Bajarza Roku” oraz nagrody pieniężne.

Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu „Sowiogórski Bajarz”