herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zostań „Sowiogórskim Bajarzem”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Jeszcze tylko do 15 marca przyjmowane są zgłoszenia do VIII Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Sowiogórski Bajarz”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadaniem każdego z uczestników jest kreatywne opowiedzenie jednej z dowolnych legend z rejonu powiatu dzierżoniowskiego lub terenów z nim sąsiadujących. Podczas prezentacji uczestnicy mogą korzystać z kostiumów i rekwizytów, ale nie mogą czytać z książki.

Do udziału w konkursie dyrektor szkoły zgłasza jednego ucznia. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.

Dzięki udziałowi w konkursie młodzież będzie mogła lepiej poznać lokalne legendy, a przez to – historię miast i regionu oraz kształtować umiejętności wysławiania się.

Reprezentanci każdej ze szkół wezmą udział w gali konkursu, która odbędzie się 1 kwietnia w Teatrze Robotniczym w Bielawie. Najlepsi otrzymają tytuł „Bajarza Roku” oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Bliższe informacje o konkursie „Sowiogórski Bajarz”

bajarz2