herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zwrot towarów na indywidualne zamówienie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W dzisiejszych czasach zakupy online są bardzo powszechne. Często te zamówienia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a towary są tworzone pod specjalne zamówienie konsumenta. Czy w takim przypadku można zwrócić zamówiony produkt?

grafika promująca artykuł fundacji togatus pro bono

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Fundacji Togatus Pro Bono, który objaśnia czy ustawowe prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość obowiązuje przy zwrocie zamówień indywidualnych.

Wyłączenie odstąpienia od umowy, w której konsument nie może zwrócić towarów dotyczy produktów powstałych całkowicie według specyfikacji konsumenta, czyli np. klient przesyła projekt graficzny i projekt ten jest nadrukowywany na zamówionym przez konsumenta kubku. Należy podkreślić, iż sytuacje gdy na stronie sprzedawcy jest kilka wariantów grafiki do wyboru i rolą konsumenta jest jedynie wybór grafiki z uprzednio przedstawionej przez sprzedawcę, to wówczas kubek z taką grafiką nie będzie produktem na zamówienie i wówczas konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Innymi przykładami zamówień indywidualnych mogą być: meble wycięte na określony przez klienta wymiar, materiał włókienniczy docięty na wymiar, koszulka z nadrukiem przekazanym przez klienta lub biżuteria z własnym grawerem.

Całość artykułu można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Togatus Pro Bono.

Fundacja Togatus Pro Bono świadczy na zlecenie Powiatu Dzierżoniowskiego nieodpłatne porady prawne na terenie powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2023 roku 

 

 

Podobne tematy