herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Najbliższa sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się 31 marca. Ze względów bezpieczeństwa prosimy mieszkańców zainteresowanych tematyką obrad, do oglądania sesji poprzez transmisję online.

Sesja odbędzie się o godzinie 9:00 w sali sesyjnej (I piętro, nr 111) Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej 38.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „POMOC SPOŁECZNA: informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (sprawozdania z działalności w 2019 roku)”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 135).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli (projekt nr 136).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 137).
8. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
9. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.