herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

COVID-19 – Nowe restrykcje wprowadzone przez rząd

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wtorek 24 marca odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym zatwierdzono wprowadzenie nowych restrykcji, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wprowadzone zostają następujące nowe restrykcje:

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:
– drogi z pracy i do domu
– wolontariatu w walce z koronawirusem
– niezbędnych spraw życia codziennego.
2. W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby
– wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu.
3. Dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.
Dotychczasowe, wprowadzone już wcześniej obostrzenia obowiązują bez zmian.

Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z członkami najbliższej rodziny, a także z osobami, z którymi pozostaje się w stałym pożyciu – informuje kancelaria premiera.
Zarządzenie dotyczy również ograniczenia udziału w mszy do 5 osób nie licząc sprawujących liturgię.