herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Zapraszamy na pierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, która odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która dostępna będzie na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Głównym punktem obrad będzie ochrona praw konsumenta, który zostanie omówiony z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. „Ochrona praw konsumenta”:
wystąpienie Powiatowego Rzecznika Konsumentów- Pani Moniki Szymańskiej- Śledź,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 161).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 162).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (projekt nr 160).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia ruchomego znajdującego się w zarządzie Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach (projekt nr 163).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (projekt nr 164).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2020r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
13. Zamknięcie sesji.