herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Rada Powiatu

Listopadowa sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

28 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

radni podczas sesji

Sesja Rady Powiatu – 28 listopada

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 28 listopada o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

Zbliżenie na prezydium rady powiatu

Sesja Rady Powiatu – 31 października

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 31 października o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

zdjęcie grupowe po podpisaniu porozumienia, na zdjęciu osoby wymienione w treści artykułu

Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Powiatem Legionowskim

4 października w Dzierżoniowie podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim i Powiatem Legionowskim.

zbliżenie na prezydium Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 26 września

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 26 września o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

Zdjęcie radnych podczas sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 29 sierpnia

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu. Obrady odbędą się 29 sierpnia o godzinie 9:00 w sali sesyjnej przy ulicy Świdnickiej 38.

Zdjęcie sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

27 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, podczas której radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

zdjęcie z Sesji Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – 27 czerwca

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu. Obrady odbędą się 27 czerwca o godzinie 9:00 w sali sesyjnej przy ulicy Świdnickiej 38.

panorama z drona wyjazd z Bielawy w stronę Dzierżoniowa

Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2022 rok – debata

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu przygotował Raport o Stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2022 rok.

zespół Pojana na scenie podczas koncertu

Wręczono Tytuł Honorowy “Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”

3 czerwca Zespół Górali Czadeckich “Pojana” z Piławy Dolnej odebrał Tytuł Honorowy “Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”, który został nadany przez Radę Powiatu 20 grudnia 2022 roku.

zdjęcie z Sesji Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

30 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Podczas obrad radni wysłuchali wystąpienia Kierownika Delegatury w Dzierżoniowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Marty Fijor, która złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za 2022 rok.

Zdjęcie z sesji Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu – 30 maja

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 30 maja o godzinie 9:00.