herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

1 października odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wideokonferencji przewodniczył wicestarosta Andrzej Bolisęga, a wzięli w niej udział przedstawiciele między innymi: gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie, Szpitala Powiatowego, służb mundurowych i innych instytucji.

Tradycyjnie już całe spotkanie poświęcone zostało omówieniu działań podejmowanych w ramach przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Sytuację w sprawie pandemii na 1 października 2020 roku przedstawiła dyrektor PSSE. W czwartek odnotowano w Polsce 1967 nowych przypadków zachorowań, w tym 96 na Dolnym Śląsku. Na godzinę 13.00 w Powiecie Dzierżoniowskim 80 osób przebywa w kwarantannie, a 45 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. Od początku pandemii wykryto w powiecie 78 przypadków koronawirusa. Obecnie na naszym terenie jest 14 osób chorych, w tym 2 osoby, u których dzisiaj wykryto obecność koronawirusa w organizmie. Warto dodać, że od 18 sierpnia Sanepid przeprowadził 342 kontrole stosowania przepisów o stosowaniu obostrzeń sanitarnych i na ich podstawie wystosował 111 pouczeń.

Dyrektor dzierżoniowskiego Sanepidu przekazała również informację o nieuczciwej praktyce, jaka ma miejsce w całej Polsce i wykorzystywaniu epidemii do uzyskania w sposób nielegalny korzyści finansowych. Sprawa polega na wykonywaniu fałszywych telefonów przez osoby podszywające się pod pracowników Sanepidu, którzy informują rozmówców o tym, że mogą być oni nosicielami koronawirusa. Osoby te proszą przy tym o oddzwonienie na wskazany numer telefonu, z którym połączenie może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informuje, że pracownicy Sanepidu nigdy nie proszą rozmów o zwrotny telefon i apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności.

Z raportów przekazanych przez pozostałe służby wynika, że funkcjonują one w sposób normalny i pracują w pełnym zakresie. Podobnie sytuacja wygląda w Szpitalu Powiatowym, w którym funkcjonują wszystkie oddziały i Pogotowie Ratunkowe. Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie stwierdzili, że sytuacja panująca w Polsce związana z rozwojem pandemii systematycznie się pogarsza. Wskazuje na to przede wszystkim liczba nowych zachorowań. Dlatego też zaapelowali oni do mieszkańców o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych.