herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

20 lat Dzierżoniowskiego Klubu Abstynenta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W sobotę 19 września rozpoczęły się dwudniowe obchody 20-tej rocznicy powstania Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” w Dzierżoniowie.

Podczas sobotniego spotkania został zaprezentowany film podsumowujący dwadzieścia lat działalności stowarzyszenia obejmujący wspomnienia i refleksje osób, które współpracowały i angażowały się w działalność klubu podczas jego wieloletniej działalności.

Uroczystość była również okazją do składania podziękowań za działalność edukacyjną i wsparcie dla osób borykających się z problemami alkoholowymi oraz tym, którzy porzucili nałóg i postanowili żyć w trzeźwości.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spotkanie odbyło się przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz przy ograniczonej liczbie zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, przedstawiciele miasta Dzierżoniów i współpracownicy Stowarzyszenia.

Zdj. Kazimierz Mikołaj Janeczko