herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Obchody Święta Wojska Polskiego

Przedstawiciele samorządu Powiatu Dzierżoniowskiego uczcili 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego.

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „POWIAT W OBIEKTYWIE”.

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Poloneziaki – Tradycja i Współczesność na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „HOCKI-KLOCKI-DOBRANOCKI”.

NGO – możliwość zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

Znaleziono kluczyki do samochodu

Biuro Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie informuje, iż 26 kwietnia w godzinach między 12:00-13:00 na drodze Dzierżoniów-Bratoszów w okolicy ronda znaleziono kluczyki do samochodów osobowych marki BMW oraz Citroen.

Śniadanie Wielkanocne Polskiego Związku Niewidomych w Dzierżoniowie

W internacie Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie odbyło się wielkanocne spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych.

Edukacja prawna – nieodpłatna pomoc prawna

Działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego Niezależne Forum Doradczo – Szkoleniowe przeprowadziło w marcu interesujące działania edukacyjne. Były one skierowane do młodzieży, seniorów, a także do obywateli Ukrainy, którzy na naszym terenie znaleźli schronienie przed wojną.

Zdjęcie fragmentu ulicy z namalowanym farbą symbolem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – nabór uzupełniający

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest uzupełnienie składu Rady.

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Dzierżoniowskiego

Nie wiesz na kogo przekazać 1 % podatku dochodowego? Wesprzyj organizacje pożytku publicznego z naszego terenu!

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

18 stycznia 2022 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się szkolenie dotyczące obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli członków zarządów, rad, fundatorów.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Dzierżoniowski zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2022.