herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

organizacje pozarządowe

regaty na jeziorze bielawskim

Powiat Dzierżoniowski rozstrzygnął konkurs ofert na turystykę i krajoznawstwo

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla NGO i wolontariuszy

W dniach 22-23 listopada br. obyły się szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

pomoc prawna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2024” przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Grafika z logo NGO

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez BWA Breakers

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez BWA Breakers na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu pn. „Mistrzostwa Polski Breaking (break dance)”.

zdjęcie przedstawiające harcerzy

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Turniej Zastępów”.

okładka albumu Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej

7-lecie „Skarbca Ziemi Dzierżonowskiej”

To już siedem lat, kiedy w powiecie dzierżoniowskim miała miejsce premiera publikacji autorskiego albumu „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Grafika NGO

NGO – możliwość zgłaszania uwag do ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a.

grafika z odwołaniem wydarzenia sieniawkowe supowanie

Sieniawkowe SUPowanie – odwołane

Z uwagi na małe zainteresowanie uczestników jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie pn. "Sieniawkowe SUPowanie".

Grafika z logo NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Grafika z logo NGO

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Regaty o puchar Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego”

Grafika z logo NGO

Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-BALL na realizację zadania publicznego z obszaru kultura fizyczna i sport pn. „25 lat marzeń – Jubileusz”.

Grafika NGO

Można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie albumu rodzin Kresowych Ziemi Dzierżoniowskiej”.