herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

2,2 mln zł dla powiatu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na wysokim drugim miejscu znajduje się wniosek powiatu dzierżoniowskiego o dotację na przebudowę drogi we Włókach i Tuszynie. Oznacza to, że nie ma zagrożenia dla kontynuacji inwestycji w 2018 roku.

Wojewoda dolnośląski opublikował już wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wniosek powiatu dzierżoniowskiego dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie zajmuje na niej 2. pozycję wśród 30 wniosków złożonych przez powiaty z Dolnego Śląska.

– Uzyskanie bardzo wysokiej punktacji w ocenie merytorycznej cieszy, bo daje nam realne szanse na pozyskanie blisko 2,2 mln zł. To połowa potrzebnej kwoty na kontynuowanie w przyszłym roku tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji – mówi wicestarosta Marek Piorun.

Zakres prac przewiduje m.in.: budowę brakujących chodników na trzech odcinkach o łącznej długości 1,7 km, wykonanie w tych miejscach nowej, poszerzonej nawierzchni jezdni, a także przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4,4 mln zł.

Droga powiatowa nr 3009D prowadząca z Dzierżoniowa do Kiełczyna jest istotnym ciągiem komunikacyjnym dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Na przestrzeni ostatnich lat została znacznie zmodernizowana przy współpracy powiatu dzierżoniowskiego z miastem oraz gminą Dzierżoniów.

Potrzeby na tej drodze są nadal duże, dlatego trzymamy kciuki za pozyskanie dotacji rządowej w wysokości 50 procent wartości inwestycji. Ostateczna informacja o przyznaniu środków powinna być znana do końca grudnia 2017 roku.


Fot. Starostwo Powiatowe
W tym roku powiat dzierżoniowski przebudował drogę na odcinku 548 m prowadzącym od granic administracyjnych Dzierżoniowa do Włók. W ramach inwestycji poszerzono nawierzchnię, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy oraz wyczyszczono i pogłębiono przydrożne rowy