herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania publicznego pn. „Dzieje meblarstwa na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 200. rocznicę ich powstania” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi należy zgłaszać do 21 listopada.

Oferta TMD