herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

40. rocznica Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

13 grudnia Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Wicestarosta Andrzej Bolisęga oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Domagała złożyli wiązankę okolicznościową w ten sposób upamiętniając wszystkich którzy ponieśli ofiary na rzecz niepodległości naszego kraju oraz swobód narodowych i obywatelskich.

Starosta, Wicestarosta i Członek Zarządu Powiatu składają kwiaty pod pomnikiem Losów Ojczyzny

Dokładnie tego dnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Losów Ojczyzny
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Na podstawie dekretu o stanie wojennym, wydanego przez WRON, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. Wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 1983 r.

Nie jest znana dokładna liczba ofiar, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć. Szacuje się, że zginęło od kilkudziesięciu do ponad 100 osób. Nieznana jest również liczba tych, którzy stracili w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy podczas demonstracji ulicznych.

W 2002 roku dzień 13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.