herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

55 tys. zł na granty oświatowe

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe granty zasilą w II półroczu bieżącego roku 44 przedsięwzięcia oświatowe. Na ten cel w budżecie powiatu zarezerwowano ponad 55.000 zł.

Szkoły powiatowe organizują wiele dodatkowych zajęć, dzięki którym młodzież rozwija uzdolnienia artystyczne, doskonali umiejętności sportowe i pogłębia zainteresowania w wybranych dziedzinach wiedzy. Do konkursu grantowego w II półroczu szkoły złożyły 44 wnioski, z których tylko jeden nie otrzymał dofinansowania.

W bielawskim Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizowane zostaną plenerowe warsztaty artystyczne. W ramach projektu przewidziane są trzydniowe wyjazdowe warsztaty i plenery artystyczne realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej Salamandra w Myśliborzu. Podczas wyjazdów planowane są zajęcia malarskie, fotograficzne i taneczne z udziałem kadry liceum oraz pracowników Centrum Edukacji. Po zakończeniu warsztatów zorganizowany zostanie wernisaż prac. Po raz drugi odbędzie się również Noc Biologów, a także realizowany już od 27 lat Świąteczno-Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt. Oprócz tego uczniowie wezmą udział w konkursie wiedzy psychologicznej, turnieju szachowym i konkursie wiedzy historycznej.

W I LO w Dzierżoniowie w dalszym ciągu realizowany będzie program wspierania uzdolnień „Genialna Jedynka”, jak również „Program Delta”, którego głównym celem jest popularyzacja przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, i informatyki. Wsparcie finansowe otrzymały projekty profilaktyczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży poprzez rozwijanie kompetencji społecznych i treningu empatii – projekt uświadamiający uczniom krzywdzące zachowania on-line oraz projekt ukazujący konsekwencje przesadnego dbania o wygląd zewnętrzny. Grant przyznano także programowi pn. Crossfit drużynowy, który promuje tę dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę sportową, jak i uświadamia młodym ludziom jak ważny w naszym życiu jest sport.

Uczniowie II LO w Dzierżoniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania fizyką, astronomią i chemią i poszerzać swoją wiedzę w tych dziedzinach poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach. Oprócz tego rok szkolny 2019-2020 będzie rokiem matematyki, a uczniowie będą mieli okazję uczestniczenia w rożnego rodzaju konkursach i działaniach popularyzujących tę dziedzinę nauki. Szkoła otrzymała również dofinansowanie na realizację projektu , którego celem jest uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zażywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Zrealizowany zostanie również projekt turystyczny.

Uczniowie ZSiPKZ skorzystają z zajęć w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Łobzie. Ponadto zrealizują projekt związany z bezpieczeństwem „Nie daj czadu” oraz rozbudzą swoje aspiracje twórcze w ramach realizacji projektu „ Legendy Ziemi Dzierżoniowskiej w obiektywie”.
ZS Nr 1 przeprowadzi konkurs dekoracji bożonarodzeniowych, na którego realizację otrzymał grant w wysokości 1.500 zł.

Natomiast uczniowie ZS Nr 2 będą realizować projekty związane z żywieniem i wpływem tego co jemy na nasze życie, a także rozwijaniem kompetencji i umiejętności kulinarnych. Odwiedzą też szkołę partnerską w Żamberku. Podczas wizyty będą mieli możliwość zwiedzenia atrakcji turystycznych miasta, a także zapoznania się z warunkami, w jakich szkolą się ich rówieśnicy w Czechach. W ramach dofinansowania zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „Jabłko zamiast papierosa”, konferencja powiatowa dla doradców zawodowych i pedagogów szkolnych, a także konkurs na aranżacje stołów wigilijnych.

Warsztaty ekologiczne i ogrodnicze oraz konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie to projekty, na które dofinansowanie otrzymał ZS Nr 3.
Środki na realizację dwóch projektów otrzymał Zespół Szkół w Pieszycach. Jednym z nich jest projekt propagujący wolontariat wśród młodzieży, drugi to program praktycznej nauki języka angielskiego dla uczniów.

SOSW w Dzierżoniowie otrzymał grant na realizację przedsięwzięć z zakresu znanych i mniej znanych tradycji naszego regionu, popularyzację tańca, tworzenie warunków do rozwijania u wychowanków umiejętności kulinarnych, muzycznych, a także na prowadzenie zajęć propagujących wartości patriotyczne i obywatelskie.

SOSW w Piławie Górnej natomiast otrzymał grant na realizację programu pn. „Kulturka”, mającego na celu uświadomienie podopiecznym, iż przyjazne nastawienie w stosunku do różnych form kultury jest bazą do aktywnego życia w społeczeństwie. Podopieczni będą mogli ponadto uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, festiwalu integracyjno-kulturalnym „Ty i ja”, programie ekologicznym zostań przyjacielem pszczół oraz konkursie wiedzy o zdrowiu.