herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

60 tysięcy złotych dla Powiatu Dzierżoniowskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski otrzymał od samorządu Województwa Dolnośląskiego promesę w wysokości 60 tysięcy złotych na dofinansowanie zadania dotyczącego zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

Z dotacji przy udziale środków własnych powiatu w wysokości 20 tysięcy zł zostanie zakupiona macierz blokowa – urządzenie wyposażone w zespół połączonych ze sobą dysków twardych, zapewniające w ten sposób wysokie bezpieczeństwo danych oraz dużą prędkość odczytu i zapisu danych.

Macierze to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim dedykowane oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie zasobami, ich podziałem, kopiami bezpieczeństwa, klonowaniem i replikacją.

Macierz przeznaczona jest na obsługę baz i rejestrów prowadzonych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości, w szczególności w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.