herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17:00 na terenie powiatu dzierżoniowskiego zabrzmią syreny alarmowe. Dźwięki zostaną wyemitowane w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie to też okazja do przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania.

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w obchodach upamiętniających Powstanie Warszawskie. Dzierżoniowskie uroczystości rozpoczną się punktualnie o godzinie 17:00 pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny, Bielawskie zaś przy Rondzie Powstańców Warszawy, również o godzinie 17:00.

 

W ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania zostanie wyemitowany sygnał akustyczny – „Ogłoszenie alarmu”. Jego celem jest:
– sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
– doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym,
– ocena sprawności technicznej syren alarmowych.

Trening przeprowadzą samorządy gminne, a koordynacją zajmie się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Dzierżoniowskiego. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie całego województwa dolnośląskiego.