herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Akcja Zimowe Utrzymanie Dróg w powiecie dzierżoniowskim

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Trwa okres zimowy, dlatego ZDP przygotowało plan Akcja Zima.

droga zimą

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w okresie występowania zimowych zjawisk atmosferycznych, w tym zwłaszcza odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego przez Zarząd Dróg Powiatowych sprzętu do utrzymania dróg w zimie, ZDP utrzymuje jedynie część dróg powiatowych, utrzymanie pozostałych dróg zleca się wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w przetargach. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych dotyczy okresu od dnia 15 listopada 2023r. do dnia 15 marca 2024r.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Garbarskiej 2, wprowadzone będą dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynowania prac.

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie gołoledzi ustawione będą przed okresem zimowym znaki ostrzegawcze A-32 „oszronienie jezdni”. Do odcinków tych zaliczamy:

  • odcinek drogi 3005D Niemcza – Gilów
  • odcinek drogi 2877D Pieszyce – Piskorzów.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że zgłoszenia odnośnie utrudnień na drogach: 382, 383, 384 należy zgłaszać do dyżurnego Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie Obwodu Drogowego Olszyniec tel. 784 – 628 – 278.

Zgłoszenia odnośnie utrudnień na drodze 384 (od Woliborza w kierunku Bielawy) należy zgłaszać do dyżurnego Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie Obwodu Drogowego Ścinawka Średnia tel. 881-345-674.

Krajową drogą 8 i 39 zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA wszelkie utrudnienia na tych odcinkach należy zgłaszać pod tel. 19 111.

Wszelkie informacje o przejezdności dróg powiatowych na obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego można uzyskać w siedzibie ZDP Dzierżoniów przy ul. Garbarskiej 2.
Informacji takiej będzie udzielać dyżurny w Punkcie Informacji Drogowej pod nr: Tel.: 74 831–31- 29.
Ponadto aktualne informacje o warunkach panujących na drogach w powiecie będą dostępne na stronie internetowej oraz stronie DSDiK.

Więcej informacji