herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Sesja Rady Powiatu – 28 listopada

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch zaprasza na Sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Obrady odbędą się 28 listopada o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej przy ul. Świdnickiej 38.

radni podczas sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Zamówienia publiczne realizowane w Powiecie Dzierżoniowskim- problemy związane z ich realizacją w świetle zmieniających się przepisów prawnych:
wystąpienie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Marzeny Krzyśko,
dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok (projekt nr 374).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 375).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (projekt nr 373).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich (projekt nr 372).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2024 rok (projekt nr 376).
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 377).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego” (projekt nr 378).
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu listopadzie 2023r.
13. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
14. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
15. Zamknięcie sesji.