herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Alarm w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Dziś około godziny 9:00 nieznany mężczyzna wtargnął do budynku szkoły, zaatakował dyrektora i nożem zranił jednego z pracowników. Sprawca zabarykadował się w jednej z klas z zakładniczką.

Dyrektor podjął decyzję o ewakuacji uczniów i wezwał służby. Policja w oczekiwaniu na przyjazd pozostałych służb zabezpieczyła teren oraz zamknęła drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia.

Na szczęście jest to tylko jeden ze scenariuszy ćwiczeń aplikacyjno – praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami organizacyjnymi powiatu dzierżoniowskiego pod kryptonimem „Szkoła 2019”, które odbyły się dziś rano w na terenie Zespołu Szkół nr 3 i ul. Słowiańskiej w Dzierżoniowie.

Głównym celem ćwiczeń była kontrola procedur oraz sprawdzenie praktycznego działania
w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego. Ponadto biorący udział w ćwiczeniach pracownicy służb mieli okazję weryfikacji poziomu przeszkolenia z procesu decyzyjnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz gminnych zespołów zarządzania kryzysowego, a także przygotowania powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży
do zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zapewniania szczególnej ochrony ludności.

– Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest sprawą priorytetową, dlatego organizowane są takie ćwiczenia – mówi wicestarosta Andrzej Bolisęga. – Im więcej służby będą ćwiczyć
i przygotowywać się na różne scenariusze, tym sprawniej i szybciej zostaną zneutralizowane wszelkie ewentualne niebezpieczeństwa, a mieszkańcy będą czuć się bezpieczniej.

Organizatorami ćwiczeń byli:
– Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
– Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,
– Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
– Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie,
– Urząd Miasta w Dzierżoniowie,
a współorganizatorami:
– Urzędy Miast i Gmin powiatu dzierżoniowskiego,
– Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat w Dzierżoniowie,
– NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
– Ambulans Pogotowie Ratunkowe Włodzimierz Kapela,
– PCK Oddział Rejonowy PCK w Dzierżoniowie,
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,
– Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dzierżoniowie,
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie,
– Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Koordynatorem szkolenia był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.