herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Kantata Krosien w Młynie Hilberta

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Krajobraz społeczny dolnego Śląska jest pełen niezwykłych historii, śladów języka i kultury niemieckiej, polskiej, czeskiej czy żydowskiej. Wśród wielu miast i miasteczek warto zwrócić szczególną uwagę na miasta Powiatu Dzierżoniowskiego - Pieszyce, Dzierżoniów i Bielawę.

Są to miasta postindustrialne, gdzie od wieków znajdowały zakłady tkackie, a dźwięk krosien wpisał się mocno w pamięć zbiorową. Stąd nazwa projektu – „Kantata Krosien”. Jego celem jest odnalezienie w pamięci mieszkańców tego, co zostało zasypane pyłem historii, co znikło lub zostało zatarte, jednak jego echo wciąż istnieje w opowieściach, pamięci, wspomnieniach, a ostatecznie w tożsamości lokalnej.

Materialnym celem projektu jest zebranie i zaprezentowanie historii kobiet pracujących w przemyśle, szczególnie tkackim, w sposób międzypokoleniowy. W ramach warsztatów edukacyjnych z animatorami Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, uczniowie lokalnych szkół m.in. Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie od lutego 2019 r. poznawali historię regionu i zbierali nagrania z wywiadami swoich babć, cioć czy sąsiadek.

Finałem projektu będzie artystyczne wydarzenie w Młynie Hilberta w Dzierżoniowie. Artystka radiowa Sarah Washington zaprezentuje instalację „Orkiestra radiowa”, w której wykorzysta zebrane materiały. Wywiady zostaną też zaprezentowane w różnorodnych formach, a towarzyszyć im będą etiudy aktorskie przygotowane przez młodzież pod okiem Przemysława Furdaka, dyrektora Teatru Układ Formalny. Finał zaplanowany jest na 23 czerwca na godz. 22:00.

Partnerem projektu są Młyn Hilberta i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Projekt otrzymała dofinansowanie Instytutu Goethego w Warszawie oraz Miasta Dzierżoniów. Realizuje go Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej z Wrocławia.