herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Alert dotyczący zanieczyszczeń powietrza

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM10, które jest podstawą do ogłoszenia Alertu Poziomu II.

W przypadku gdy po raz 36. w roku kalendarzowym następuje przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego PM10 ogłaszany jest Alert Poziomu II dotyczący zanieczyszczeń powietrza.

Taka sytuacja, podobnie jak w wielu miastach województwa dolnośląskiego, wystąpiła na stacji pomiaru jakości powietrza w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego w dniu 14 listopada. W związku z tym Alert na naszym terenie będzie obowiązywał do 31 grudnia br.

Największe stężenie pyłu zawieszonego PM10 rejestruje się w sezonie zimowym, przy znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń:
osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności, które należy podjąć:
osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz podejmowania wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych).

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych:
u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia może wystąpić pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

  1. unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
  2. ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej,
  3. śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Zobacz, jak przeciwdziałać smogowi?

Złóż wniosek o dofinansowanie inwestycji w programie „Czyste powietrze”