herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zapraszamy do zgłaszania się w celu podjęcia zatrudnienia jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Warunki konieczne do spełnienia:
1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ,opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta adresowane są do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączenie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
3. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwianiu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
wykonywaniu czynności dnia codziennego

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Czas realizacji to styczeń 2021 r .- grudzień 2021 r. Zapewniamy umowę- zlecenie.

Osoby zainteresowane tego typu pracą mogą zgłaszać swój wniosek  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul.Piastowska 1 lub na adres e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl do dnia 4.01.2021r. do godziny 12:00.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne spełniające warunki Programu i wymagające usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ul.Piastowska 1 lub na adres e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl do dnia 4.01.2021r. do godziny 12:00.